Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy są zatroskani o poprawę sytuacji życiowej
osób starszych i niepełnosprawnych.

1. Zgodnie ze Statutem Fundacji, na cele statutowe można przekazywać:

a) darowizny,
b) spadki,
c) zapisy krajowe i zagraniczne.

2. Powyższe wsparcie finansowe Fundacji można odpisać od podatku.

3. Można także przekazywać dary materialne.

4. Wszelkie otrzymane środki finansowe i dary materialne są przeznaczone na realizację celów statutowych.


Numer konta w Banku PEKAO S.A.:
92 1240 1789 1111 0010 8436 1478