Założycielami
Fundacji “Potrzebujemy siebie” są:

Małgorzata CHMIELEWSKA              

mgr Jakub Paweł CHMIELEWSKI