Dla realizacji powyższych celów zamierzamy stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) Typu B dla osób upośledzonych umysłowo oraz Dom Pomocy Społecznej (DPS), które mają na celu wzajemnie się dopełniać na tej zasadzie, że w ŚDS uczestnicy w ramach terapii wspierać będą osoby starsze w codziennym funkcjonowaniu, zaś w DPS będą stosowane różne metody terapeutyczne, np.: arteterapia, drama, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, dogoterapia, felinoterapia, filmoterapia oraz zajęcia dodatkowe takie, jak: rehabilitacja, zajęcia muzyczno-taneczne, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, koło fotograficzne oraz warsztaty z rękodzieła artystycznego.

Przewidujemy utworzenie 7 pracowni terapeutycznych:

a) przysposobienia do pracy,

b) kulturalno-oświatowa,

c) komputerowo-plastyczna,

d) zoologiczno-botaniczna,

e) majsterkowo-stolarska,

f) gospodarstwa domowego – kulinarna,

g) tkacko-krawiecka